www.invk.no Indre Nordmøre Veteranvognklubb

             Indre Nordmøre Veteranvognklubb.


INVK ble stifta 2. Februar 2002 på Sunndalsøra. Klubben har som formål å fremme interesse for motorhistorie og holde liv i denne delen av kulturen. Alle med interesse for gamle motorer og kjøretøy kan melde seg inn.

Klubben har ca 70 medlemmer.


Se også vår Facebookside med bilder, kjøp og salg, mm.


INVK på Facebook

INVK er tilsluttet LMK.


Klubbkode:

047100Medlemskontingent sendes i disse dager ut på epost og sms til eksisterende medlemmer. Nye medlemmer kan trykke på denne knappen for å melde seg inn og betale kontingent:

Årsmøte 27. Februar kl 18.00

Sted: Cafe Trædalsstuene


Det innkalles til årsmøte i Indre Nordmøre Veteranvognklubb tirsdag 27. Februar kl
18.00 i lokalene til Café Trædalsstuene i sentrum på Sunndalsøra.
Saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes på epost post@invk.no eller sms
90941417 innen 15 februar.

Dagsorden:

1. Åpning ved leder.
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av ordstyrer og referenter
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Innkomne saker
7. Valg

Vel møt.


Bli medlem